null

Verksamhet

Så här presenterades föreningens "vision" - verksamhetsidé - för föreningsstämman i augusti 2014. 

Att tillhandahålla bra båtplatser till boende och sommargäster i närområdet till marknadsmässiga priser och villkor

Att bidra till god och funktionell miljö, för människor och natur, i vatten och på land inklusive ordning och reda på bryggor, uppläggning, sjöbodar, trafik/parkering.  

Att verka för bevarande av N Grundsunds särartade natur och historia; innebär bl a främjande av småskalighet, yrkesfiske, kaj- och sjöbodsmiljö. 

Att främja social samvaro och utveckling genom gemensamma aktiviteter och engagemang samt behålla och utveckla bra förutsättningar för bad, lek och annan samvaro.