Båtplatssektionen 

För medlemmar med båtplats är det obligatoriskt att också vara medlem i Båtplatssektionen. Årlig medlemsavgift är 550 kronor Därutöver utgår årliga avgifter för bryggplats, eventuell uppläggningsplats och andra tjänster.

Aktuella avgifter liksom ansökan om Båtplats, vinteruppställning och uppställning av båtkärra finns under fliken Båtplatser/Avgifter och Ansökan. 

Kommunmedlem har företräde i båtplatskön (förutsättning i arrendeavtalet). Kommunmedlem är person som är mantalsskriven eller äger fastighet i Lysekils kommun.   

null