Kort om N Grundsund

Det har bott folk i N Grundsund åtminstone sedan början av 1700-talet. Intill slutet av 1800-talet var N Grundsund ett litet fiskarsamhälle och bebyggelsen bestod av mindre torp. Byn hade kanske även betydelse som replipunkt för boende på Saltö, som på den tiden hade större befolkning än N Grundsund. 

När stenhuggeriet kom ingång runt sekelskiftet 1800/1900 ökade befolkning och bebyggelse.

Under sillperioden, cirka 1890 till 1905, drevs oljefabrik och trankokeri på Blixten och i Spjösvik. När sillperioden tog slut gjordes fabriken på Blixten om till snickerifabrik. Men den gick i konkurs redan 1915. Den höga fabriksskorstenen, som man ser på gamla foton, sköts ner 1929. Långt in på 1970-talet nyttjades Blixten som dansbana. Nu är Blixten förvisad till bilparkering och båtuppläggning.

Bebyggelsen i själva samhället består idag av cirka tjugo hus. Det äldsta är troligen byggt runt 1855-60. Många av husen byggdes i början av 1900-talet. Första "stora" huset i N Grundsund, Schillerska huset, byggdes runt 1790 vid Evertsvik, men det revs runt 1925. 

Runt utanför själva byn finns gott om fritidshus, varav en del är upprustade gamla fiskar- och torparstugor. Några hundra meter upp utmed vägen mot Lysekil finner vi Spjösvik, som har ungefär lika många hus som N Grundsund. 

källa: Folke Sandberg, Hus, byggd och människor i N Grundsund

oMUvsxmlRpWyVWD0tttTQg_thumb_df9ejpg
Från sommaren 2020 finns café, kiosk och galleri  i nya Magasinet

null

På hamnfesten i juli möter hundratals upp för att grilla, umgås och kanske skvallra, lyssna till musik, egen och andras sång.