Om N Grundsunds hamn

Hamnen är och har väl alltid varit samlingsplatsen i N Grundsund. Under stenhuggeriepoken skeppades sten från kajerna och under sillperioden landades massor av sill.

N Grundsund har aldrig haft nämnvärd betydelse i fraktfarten, utan det var främst på Stora och Lilla Kornö som dåtidens fraktskutor hade hemmahamn. Sista skutan, i den lilla fraktfart som fanns i N Grundsund, var svartmålade träskutan "Bruno". Den låg förtöjd, som ett slags signum för N Grundsund, i hamnen från 1960 till 1977 då resterna sänktes på insidan av Bockholmen.

Yrkesfiske bedrevs med N Grundsund som utgångspunkt fram till mitten av 1930-talet. Men till skillnad från många andra bohusländska kustbyar har N Grundsund numera och sedan mitten av 1980-talet ett par riktiga fiskebåtar, vilka yrkesmässigt fiskar bl a kräfta, hummer och skarpsill. Riktiga fiskebåtar och rejäla, moderna sjöbodar bidrar till hamnens karaktär. I slutet av september domineras hamn såväl som personliga möten av hummerfisket. Hamnen är en levande hamn också under vinterhalvåret.

källa: Folke Sandberg, Hus, bygd och människor i N Grundsund, 

Vykort över N Grundsund, troligen början av 1980-talet. 

Utsikt över hamnen från Getholmen (samma vy ungefär som vykortet ovan)