Föreningsstämmor

Här kan du hämta hem protokoll, dagordning och andra viktiga dokument avseende föreningens årsstämmor och eventuella extra stämmor. Klicka på dokumentnamnet nedan så laddas filen (dokumentet) ned till din dator.

Protokoll extra föreningsstämma 2014

Protokoll från Årsstämma 2015

Protokoll från Höstmöte 2015

Protokoll från Höstmöte 2016

Protokoll från Årsstämma 2017

Protokoll fr o m hösten 2017 distribueras per e-post till samtliga medlemmar samt anslås på föreningens anslagstavla i hamnen.