Båtplatser - allmänt

Föreningen disponerar ca 115 båtplatser. Platserna fördelas på fem bryggor. Från och med våren 2021 finns fyra flytbryggor med y-bommar samt en fast pålad brygga. Därutöver finns några platser på mindre äldre bryggor.  

Krav för båtplats

För att hyra båtplats fordras medlemskap i föreningen och i dess Båtplatssektion. 

Kommunmedlem har företräde i båtplatskön. Kommunmedlem är person som är mantalsskriven eller äger fastighet i Lysekils kommun.

Avgifter

Hyresavgiften är beroende på båtplatsens storlek och standard ; från 2 200 kr/år till 7 695 kr/år, inkl moms och medlemsavgift i Båtplatssektionen.  

Medlemsavgiften i föreningen är för närvarande 100 kronor/år. 

Avgifter för vinteruppläggning respektive för sommaruppställning av båt och/eller trailer framgår under fliken Båtplatser/Avgifter och ansökan om båtplats. 

Utlåning av båtplats

Den som önskar att tillfälligt låna ut sin båtplats anmäler detta till styrelsen (via e-post). Det ligger på styrelsen att erbjuda personer på kölistan att låna platsen innevarande/kommande säsong. "Privat" uthyrning är inte tillåtet.

Ansökan om båtplats eller uppläggningsplats

Ansökan görs till föreningens styrelse. Ansökan görs på särskild blankett, som du finner under fliken Ansökan/Dokument.

null

Tilldelning av båtplats och kölista

Styrelsen upprättar och håller en aktuell kölista. Tilldelning av båtplats sker i anmälningsordning och naturligtvis med hänsyn till båtstorlek.  

Byte av båtplats får endast ske via styrelsen, d v s den som önskar större/mindre båtplats anmäler detta till styrelsen. 

Våren 2023 innehåller kölistan ca 17  personer. Det finns i dagsläget inga båtplatser lediga.  Aktuella kölistor redovisas av styrelsen på föreningens årsstämma.